Przewodnik dla studentów
od studentów Akademii
Sztuk Pięnych w Warszawie

Format: 144 x 204 mm
Liczba stron: 152
Oprawa: miękka, foliowana, ze skrzydełkami
Nakład: 1000 egz.
Wydawca: Galeria studencka Turbo
Współwydawca: Samorząd ASP w Warszawie
Projekt graficzny: zespół wespół
ISBN 978-83-938664-0-3

Facebook: PrzewodnikASP
Kontakt: wezwij@zespolwespol.org

Partnerzy: Drukarnia Efekt, Introligatornia Strusińscy, Pardon to tu, Periodyk Akademicki, Super Salon